Oczyszczalnia ścieków w Krasnymstawie, suszarnia osadów